Plymovent, clean air at work

Plymovent

Staat u er weleens bij stil dat bij werkzaamheden als lassen, snijden, slijpen e.d. allerlei stoffen en giftige dampen vrijkomen die de lucht verontreinigen? Vervuilende stoffen waaraan de mensen op de werkvloer de hele dag worden blootgesteld! Gelukkig zijn er allerlei manieren om dit te voorkomen. En dat hoeft echt niet moeilijk te zijn. Plymovent heeft een oplossing voor elke werkomgeving.

Investeren in een schone werkomgeving, betekent investeren in de gezondheid van u en uw medewerkers. En dat betaalt zich uiteindelijk terug in betere prestaties en lager ziekteverzuim!

Plymovent is een betrouwbare partner die service hoog in het vaandel draagt en constructief en in goed overleg naar de beste oplossing binnen uw mogelijkheden zoekt. Precies zoals Laspunt Brabant dat graag ziet. Onze collega van Plymovent is graag bereid om u nader te informeren over de mogelijkheden. Wacht niet, maar neem voor vrijblijvend advies contact met ons op.

MFD mobiele afzuiger

De MFD is een mobiele afzuiger die droge lasrook en slijpstof direct bij de bron afzuigt. Hij is voorzien van een mechanisch hoog-rendement DuraFilter-systeem en kan worden uitgerust met een kunststof afzuigarm van het type Flex en UltraFlex of flexibele slang. Het systeem is standaard uitgerust met een filterindicator, die aangeeft wanneer het filter moet worden vervangen. De MFD heeft bovendien een laag geluidsniveau.
Mobiele units zijn ideaal om in te zetten bij laswerkzaamheden op elke gewenste locatie met oppervlakten tot ong. 50m2.

Diluter Plymovent

Plymovent Diluter

MFD Plymovent

Plymovent MFD mobiele afzuiger

Diluter

Er zijn omstandigheden waarbij bronafzuiging of kappen geen optie zijn, bijvoorbeeld omdat de werkstukken simpelweg te groot zijn voor de afzuigarmen. Of wanneer lassers continue van plaats moeten wisselen. Voor deze situaties is het Diluter-systeem ontwikkeld: een algemeen filtratiesysteem dat lasrook op grotere werklocaties kan afzuigen. Dit systeem kan worden gebruikt in grotere werkplaatsen met verschillende lasprocessen, wisselende werkzaamheden, kraantransport en op locaties waar het moeilijk is om leidingwerk te installeren. De Diluter zorgt voor minder concentratie van rook, met een schonere werkomgeving als resultaat!

Het Diluter-systeem bestaat uit drie hoofdonderdelen: de filterunit, een ventilator en de Diluter zelf. De Diluter is een luchtcirculatie-unit met zes uitblaasnozzles in meerdere richtingen. De unit recirculeert de gereinigde lucht naar de werkplaats door middel van de uitblaasnozzles. De nozzles kunnen worden geroteerd om de afzuiging te optimaliseren. De luchtstromen vanaf de nozzles kunnen individueel worden bestuurd, wat het systeem uniek maakt. Door de nozzles binnen de lasrookdeken te plaatsen, wordt het beste resultaat bereikt (meestal tussen vier en zes meter).
Voor de besturing kan worden gekozen tussen twee systemen: de ControlPro (met intuitieve bedieningsinterface) en de ControlGo (aansturing en communicatie via het netwerk).